ข่าวสาร

เช็กด่วน! ใครได้รับสิทธิ์ ‘เราชนะ’ และรัฐบาลจะเยียวยาอะไรให้ประชาชนบ้าง ?

เราชนะ

หลังจากที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ในระลอกที่ 2 ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความตึงเครียดกันค่อนข้างมาก เพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่กลับมามีปัญหาอีกครั้ง เป็นผลให้มีคนตกงานและว่างงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาตรงนี้ทำให้รัฐบาลมองเห็นและประชุมกันจนได้ผลสรุปว่าจะมีการเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้การเยียวยาจะมี ‘เงินจำนวน 3,500 บาท / 2 เดือน’ ‘ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า’ ‘ลดค่าอินเตอร์เน็ต’ และ ‘โครงการคนละครึ่ง’

เช็กด่วน! ใครได้รับสิทธิ์ ‘เราชนะ’ และรัฐบาลจะเยียวยาอะไรให้ประชาชนบ้าง ?

 • ลดค่าประปา

ทางรัฐบาลจะลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ : สิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 

 •  ลดค่าไฟฟ้า

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านั้นทางรัฐบาลจะช่วยดังนี้

 • บ้านไหนที่มีการใช้ไฟน้อยกว่า 150 หน่วย จะใช้ฟรีใน 90 หน่วยแรก 
 • กิจการหรือบ้านไหนที่ใช้ไฟมากกว่า 150 หน่วย จะใช้ฟรีใน 50 หน่วยแรก
 1. ลดค่าอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นในความสำคัญในเรื่องของ ‘Work From Home’ เพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อโคิด 19 ดังนั้นทางรัฐจึงมีมาตรการในการช่วยค่าอินเตอร์เน็ต อีกทั้งการใครที่ดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’ ก็ยังสามารถใช้ฟรีโดยไม่ต้องเสียอินเตอร์เน็ตในมือถืออีกด้วยครับ

 1. โครงการคนละครึ่ง

ที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งถือได้ว่ามีการให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เก็บตกสิทธิ์ที่เหลือมาจากเฟสที่ 1 และ 2 เป็นจำนวน 1 ล้านสิทธิ์ โดยจะให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้วันที่ 20 มกราคมนี้

 1. ‘เราชนะ’ เยียวยาให้คนละ 3,500 บาท

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเข้าเกณ์ ‘’ จะได้รับเงินคนละ 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ และจะได้รับเงินไม่เกินในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 

ทั้งนี้คนที่สามารถรับเงินได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนจะมีอยู่ 3 กลุ่ม นั่นคือ

 1. กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ
 2. กลุ่มคนที่เคนลงทะเบียนเข้ามาตรการคนละครึ่งมาก่อนหน้านี้ (เนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว) *แต่ต้องเข้าเกณฑ์คนที่ได้รับเงินเยียวยา*
 3. กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการเยียวยาครั้งนี้ คือ

 1. ข้าราชการ
 2. กลุ่มที่มีรายได้สูง โดยจะพิจารณาจาก ฐานข้อมูลการเสียภาษี / รายได้เข้า-ออกในแต่ละเดือน / บัญชีเงินฝาก
 3. กลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 

 

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %