ภาษาอังกฤษ

35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ แคปชั่นให้กำลังใจในการใช้ชีวิต

จากการตอบรับที่ดีเกี่ยวกับบทความ แคปชั่นอวยพรวันเกิด, แคปชั่นความรัก และ แคปชั่นเที่ยว ทำให้วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราอยากจะแนะนำแคปชั่น ภาษาอังกฤษอีกมากมายให้ทุกคนได้นำไปใช้อัพสเตตัสและแชร์ข้อความดี ๆ ให้กับเพื่อนของตัวเองในโซเชียลมีเดีย โดยวันนี้ผมอยากจะนำเสนอ ‘แคปชั่นคำคมชีวิต‘ ให้กำลังใจในการใช้ชีวิต ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เพราะผมเชื่อว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดมาพบเจอกับทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดตีคู่กันมาเสมอ แน่นอนว่าความเศร้าและความสิ้นหวังย่อมเกิดได้กับทุกคน

แต่โปรดจำเอาไว้ครับว่าเราสามารถเดินออกจากความมืดมนไปสู่ความสว่างที่ปลายทางของอุโมงได้ เพียงแค่เราปลุกตัวเองขึ้นมาสู้ต่อ ใช้ประสบการณ์ความล้มเหลวเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต ให้กลายเป็นความสำเร็จได้ในที่สุด ซึ่งอย่างหนึ่งที่ช่วยปลุกใจเราได้คือข้อความหรือการอ่านคำคมชีวิตดี ๆ ให้เรามีกำลังใจยิ่งขึ้น ดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากแชร์ให้ทุกคนได้ไปแชร์หรืออ่านเพื่อสู้กับชีวิตต่อไปครับ

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน ที่จะต้องทรงตัวและขับเคลื่อนต่อไป
“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” – Soren Kierkegaard ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องแก้ไข แต่มันคือความเป็นจริงที่เป็นประสบการณ์ให้กับเรา
“Not how long, but how well you have lived is the main thing.” – Seneca มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตเรายาวนานแค่ไหน แต่มันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขในการมีชีวิตหรือไม่ ?
“Life is a long lesson in humility.” –James M. Barrie ชีวิตคือบทเรียนของความเป็นมนุษย์
“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.” – Thomas A. Edison ความล้มเหลวในชีวิตของหลายคน เกิดขึ้นจากการยอมแพ้ และพวกเขาไม่ได้มองว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่ไหน
“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston S. Churchill ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสุดท้าย ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิต ความกล้าต่างหากที่จะเป็นการดำเนินชีวิตต่อไป
“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.” – Colin Powell ไม่มีเคล็ดลับความสำเร็จอยู่จริง เพราะความสำเร็จคือผลลัพธฺของการเตรียมตัว การลงมือทำอย่างหนัก และเรียนรู้จากความผิดพลาด
“Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแง่มุมของชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในชีวิต
You never really learn much from hearing yourself speak.” – George Clooney ไม่มีสิ่งไหนที่จะเรียนรู้ได้ดีเท่ากับการฟังเสียงของตัวเอง
“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.” – Charles Swindoll สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือ 10 เปอร์เซ็นต์ และอีก 90 เปอร์เซ็นต์คือการที่คุณตอบรับกับมัน

You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. – Dr. Seuss คุณมีสมองอยู่ในหัว มีเท้าอยู่ในรองเท้า ดังนั้นคุณสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” – Maya Angelou ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนอาจลืมในสิ่งที่คุณพูด ลืมในสิ่งที่คุณทำ แต่พวกเขาไม่ลืมสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึก
“Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt  การเชื่อมันในตัวเอง ก็เหมือนอยู่ครึ่งทางแล้ว
“You become what you believe.” –Oprah Winfrey คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อ
“If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of.” – Bruce Lee ถ้าคุณชอบการใช้ชีวิต อย่าเสียเวลา ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
“There may be people who have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you do – and I believe that.” – Derek Jeter มีผู้คนที่มีพรสวรรค์มากกว่าคุณ แต่มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่คุณจะหยุดพยายามหรือทำในสิ่งที่คุณเชื่อ
“Dream big and dare to fail.” – Norman Vaughan ฝันให้ใหญ่และกล้าที่จะล้มเหลว
“I didn’t fail the test. I just found 100 ways to do it wrong.” – Benjamin Franklin ฉันไม่ได้สอบตก ฉันแค่เจอ 100 หนทางที่ฉันทำผิดพลาด
“I never dreamed about success, I worked for it.” – Estee Lauder ฉันไม่เคยฝันว่าจะประสบความสำเร็จ ฉันแค่ลงมือทำมัน
“Life is ours to be spent, not to be saved.” – D. H. Lawrence ชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บ

“Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.” – Marilyn Monroe ยิ้มเข้าไว้ เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามที่ให้คุณยิ้มอีกมากมาบ
“Every moment is a fresh beginning.” – T.S. Eliot ทุกเหตุการณ์คือจุดเริ่มต้นใหม่ ๆ
“Be happy for this moment. This moment is your life.” – Omar Khayyam จงมีความสุขในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของชีวิต
“You’re only human. You live once and life is wonderful, so eat the damned red velvet cupcake.” – Emma Stone คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่ง มีชีวิตเดียวและมีชีวิตอันดีงาม ดังนั้นกินคัพเค้กสีแดงกำมะหยี่กันเถอะ
“Life’s tough, but it’s tougher when you’re stupid.” – John Wayne ชีวิตอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่มันจะยากขึ้นถ้าหากคุณโง่ (ไม่พัฒนาตัวเอง)
“Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths.” – Drew Barrymore ขีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในตอนจบมันอาจเกิดความเจ็บปวด แต่ความเจ็บปวดอาจกลายเป็นความแข็งแกร่งให้กับเรา
“The only impossible journey is the one you never begin.” – Tony Robbins ทางเดินที่เป็นไปไม่ได้คือทางเดินที่ขึ้นไม่ยอมเริ่มก้าวเดิน
“Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.” อย่าทำให้ชีวิตของตัวเองจริงจังจนเดินไป ไม่มีใครที่เอามันไปได้จากคุณ
“Before anything else, preparation is the key to success.” – Alexander Graham Bell ก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ ความเตรียมพร้อมเป็นคีย์หลักของการประสบความสำเร็จ
“Sometimes you can’t see yourself clearly until you see yourself through the eyes of others.” – Ellen DeGeneres บางครั้งคุณอาจจะมองตัวเองได้ไม่ชัดเจน จนกระทั่งคุณเห็นตัวเองจากสายตาของผู้อื่น
“If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person.” – Bill Clinton ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างยาวนาน คุณจะเจอกับความผิดพลาด แต่ถ้าคุณเรียนรู้จากพวกเขา คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้น
“In order to write about life first you must live it.” – Ernest Hemingway การที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต คุณจะต้องใช้ชีวิตก่อน
“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” – Kobe Bryant ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแง่ลบ ความเครียด หรือความท้าทาย คือโอกาสของการเจริญเติบโต
“Winning isn’t everything, but wanting to win is.” – Vince Lombardi การชนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่การกระหายความชนะนั่นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่าง
“All life is an experiment. The more experiments you make, the better.” – Ralph Waldo Emerson ชีวิตคือการทดลอง ยิ่งทดลองมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %